Monthly Archives: January 2012

|| गुरु खरा तोची जाणावा ||

गुरु कसा असावा? असा प्रश्न विचारण्यात आला. काय द्यावे उत्तर हेच कोण उमजे ना. गुरु कुठला असावा? असा प्रश्न विचारण्यात आला. काय करू देवा वाचा कोणाचीच फुटेना. मग एके दिवशी भेटली एक व्यक्ती, आणि मग सुचली एक युक्ती. गुरु म्हणजे … Continue reading

Posted in Information | Comments Off on || गुरु खरा तोची जाणावा ||