Hands-on

SDK 2017 batch hands-on work

 • Pranita Sharangdhar
 • Amita Kankarej
 • Atul Linganwar
 • Abrar Mahadevi
 • Nikita Rajiwade
 • Akshay Apte
 • Tejas Sutar
 • Kunal Waghmare
 • Tejaswini Balshtewar
 • Saurabh Bhalgat
 • Ananth Chandrashekharan
 • Sujay Ingale
 • Manzoor Shaikh
 • Aniket Kulkarni
 • Lalit Banginwar
 • Sourabh Joshi
 • Aashish Deshpande
 • Aditya Ahale
 • Pornima Bhandare
 • Devwrat Shah
 • Mayur Wadnerkar
 • Deepankar Kulkarni
 • Samarth Mabrukar
 • Gaurav Patil
 • Kajal Tingre
 • Govinda Revanwar
 • Aishwarya Dekhane
 • Aditee Avasarikar
 • Pravin Suryavanshi
 • Amol Jore
 • Tanvi Arawkar
 • Nitin Shelar
 • Kashyap Ekbote
 • Mitali Bhati
 • Pratik Kamble
 • Harsh Patel
 • Akshaykumar Patil
 • Himani Chaudhary
 • Sandeep Bhasme
 • Abhishek Mishra
 • Mangesh Honale
 • Sriram Kandregula
 • Saket Kumar
 • Akshay Dhawade
 • Sanjyot Vaidya
 • Priyanka Srivastava
 • Amol Chattar
 • Hamdullah Khan
 • Malati Desai
 • Kunal Khadke
 • Archana Jethale
 • Dipak Kardel
 • Priyanka Bhasme
 • Mahesh Revanwar

Round 2 submission:

 • Yogeshwar Rasal
 • Sucheta Bhagdikar
 • Chaitanya Bapat
 • Mahesh Gadekar

Screenshots of project uploaded here